EMNİYET ve SAĞLIK POLİTİKASI

Şirketin emniyet politikası kazaların ve iş kazalarının engellenmesidir. Bu konuda şirket çalışanlarının azami özeni gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdakilerin yerine getirilmeleri gerekmektedir.

• Çalışma şartları sağlık ve emniyetin güvenliğine bağlı olmalıdır.

• İş görenleri yaralayacak veya hastalandıracak tehlikeli kimyasallar ve maddeler kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Güvenlikle ilgili tüm mürettebatın kesin talimat aldığından emin olunmalıdır.

• Tespit edilmiş maruz kalınabilecek ses, soğuk, toz ve buhar ile ilgili emniyet limitleri izlenmelidir.

• Tüm teknik, makine, donanım ve diğer ilkyardım araçlarının kesin olarak yüzde yüz çalışıldığından emin olunmalıdır.

• Güvenlik ayakkabıları güverte de çalışırken devamlı giyilmelidir.

• Güvenlik baretleri yaşam alanları dışında her yerde giyilmelidir.

• Yükleme/tahliye sırasında kişisel güvenlik donanımları her zaman gemide giyilmelidir.

• Güvenlik toplantıları düzenli olarak yapılmalıdır.

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü