GÜVENLİK POLİTİKASI

CAYELI SHIPPING LTD.’nin (bundan sonra “Şirket” adıyla anılacak) güvenlik politikası; şirket personelini, diğer çalışanları, ziyaretçileri, gemileri ve yükleri terörist, korsan ve diğer suç unsuru teşkil eden olaylardan korumak için tüm personelin güvenlik şuuruna ve planlar, prosedürler dahil bir dizi tedbirlere dayanan aktif ve pratik uygulamalı bir güvenlik yönetimidir.

Şirket, ISPS CODE gerekliliklerinin bilincinde olarak aşağıdakileri yapacaktır:

• Deniz güvenliği ile ilgili uluslar arası kanun ve düzenlemeleri takip etmek ve bunların tamamının Şirket Güvenlik El Kitabında kapsandığına emin olmak
• Çalışanlarını, ziyaretçileri, müşterilerinin yüklerini ve gemileri korumak
• Şirket idaresi altındaki bütün gemilerin emniyetinden sorumlu olacak uygun üst düzey bir personelini Şirket Emniyet Zabiti (CSO) olarak atamak ve görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için yeterli kaynak sağlamak
• Personel, yük, gemi, rotalar ve varış noktaları özelliklerini hesaba katarak güvenlik risk ölçümü yapıldığından emin olmak
• Sorumlu otoritelerle işbirliği yapmak ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek
• Tüm çalışanları arasında emniyet ve güvenlik şuurunu artırmak
• Her bir gemide bir Gemi Güvenlik Zabiti (SSO) atamak ve sorumluluklarını ve görevlerini desteklemek
• gemi kaptanlarına, gemi güvenlik zabitlerine ve gemi personeline tehditlere cevap verme konusunda rehberlik ve tavsiye sağlamak ve bu rehberlik ve tavsiyeleri  güncel tutmak
• Kriz yönetimi bünyesine Medya ve Acil Durum planlarını da kapsayacak şekilde bir güvenlik noktası yerleştirmek
• Olaylar ile ilgili bir raporlama ve kayıt tutma sistemi yerleştirmek ve bu bilgileri otoritelere geçmek
• İlave güvenlik gerekliliklerinin Kaptan ve gemi personeline fazladan yükümlülükler getirebileceğinin bilincinde olmak
• Kaptanın güvenlik ile ilgili bağımsız karar verebilme yetkisi konusunda desteklemek ve gerekirse yardım almak
• Görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi için Şirket Güvenlik Zabiti, Kaptan ve Gemi Güvenlik Zabitini desteklemek

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü