KALİTE POLİTİKASI

CAYELI SHIPPING LTD.’nin (bundan sonra “Şirket” adıyla anılacak) kalite politikasının temel ve ana sebebi, kalite açısından en üst seviyeyi yakalamak ve diğer rakipleriyle vereceği kaliteli hizmet sayesinde rekabet etmektir. Bu yüzden, şirket olarak tüm kayıtlar ve bilgiler günümüz şartları ve isteklerine göre güncellenir ve takip edilir ve gerekli kalite için ISM şartları uygulanır. Aşağıda şirketin uygulamayı amaçladığı maddelerden bazıları mevcuttur.

• Müşteri memnuniyeti
• Araştırma ve geliştirme
• Planlama ve hatanın minimize edilmesi
• Operasyon, çevre ve şirket olarak memnuniyetin azamiye çıkarılmaya çalışılması
• Kalite standartlarının daimi olarak arttırılmaya çalışılması
• Tüm İş görenlerin yaptıkları işe alışık olmaları
• Tüm iş görenlerin kalitede olabilecek sapmaları derhal kaydetmeleri
• Kontrollerin şirketin çevre politikasına bağlı kalması

Yukarıdaki maddelerin yerine getirilmesi için şirketin gemi kiralama bölümünün müşteri gereksinim ve ihtiyaçlarını yekinen anlaması ve yerine getirmesi gerekmektedir.

Kalite, müşteri memnuniyetinin tam olarak karşılanmasıdır ve firma müşterinin en yüksek kalitede hizmeti aldığından emin olmalıdır.

Firma müşterinin en yüksek seviyede tatmini sağladığından emin olmalıdır.

Bu yöntemle firmanın aşağıdaki şartları uygulamasına çalışılır;

• Kibar ve nazik olarak herkese iyi hizmet sunmak
• Gemilere en iyi şekilde tutum ve bakım yapılmalıdır.
• Gemi ambarlarının taşınacak yüke hazır tutulması
• Çevre bilgisinin önemi
• Geminin ve güvenli operasyonunun sağlanması

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü