KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Bu politika, ileride “Şirket” diye adlandırılacak olan CAYELI SHIPPING LTD’nin yönettiği gemilerle ilgilidir. Sahasındaki sorumluluğunun bilincinde olan Şirket, emniyetli yönetim ve çevre koruma konusundaki kararlılığını iş bu politikayla taahhüt eder.
1. Yaralanma ya da ölümlere engel olmak;
2. Özellikle deniz olmak üzere çevrenin korunması;
3. Gemilerin teknik ve operasyonel verimliliklerini, mümkün olduğunca yüksek bir seviyede muhafaza etmek;
4. Gemileri ve personeli, yasadışı etkinliklere karşı korumak;
5. Gemilerin işletilmesinin ve yükün taşınmasının emniyetli ve verimli bir şekilde yapılması.
Ticari ve ekonomik kaygılarla bu maddeler arasında bir çelişki oluştuğunda Şirket Kaptan’ın, kararını verirken, bu maddelere öncelik vermesini ve aynı sırayı gözetmesini istemektedir.
Bu amaçları gerçekleştirmek için Şirket gerekli kaynakları ve yeterli personeli harekete geçirecek, organizasyonunu tanımlayacak, görevleri ve sorumlulukları belirleyecek, eğitim programlarını düzenleyecektir. Bütün bu görevlerin aşağıdakileri gerçekleştirebilmek için sıkı bir şekilde koordine edilmesi gerekmektedir:
• Gemilerin işletilmesinin ve çevrenin korunmasının, ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi;
• Önceden belirlenmiş tüm tehlikelere karşı önlemlerin oluşturulması;
• Karada ve denizde, personelin teknik ve operasyonel eğitiminin iyileştirilmesi;
• Yönetilen tüm gemilerin, en yüksek bakım standartlarında korunmasını sağlamak;
• Karada ve denizde, acil durumlara her an hazır olunmasının sağlanması;
• Kabul edilebilir endüstriyel standartları mümkün olduğunca uygulamak.

Şirket, tüm personele kendi görevlerini bildirecek ve kendilerinden, bu amaçlara ulaşmak için kararlılık göstermelerini isteyecektir.
Ancak, iş geminin işletilmesine geldiğinde, gemi üzerinde bulunan Kaptanının, insan hayatı, gemi veya çevrenin korunması gerektiğinde, şirketin politikalarına ve talimatlarına uygun olsun ya da olmasın, burada yazılı kurallara uymama ya da farklı emirler verme yetkisi vardır (Kaptanın olağanüstü hal yetkisi).
Kaptanında, gemi, personel ya da çevreyi tehdit eden herhangi bir konuda meydana gelebilecek kaza veya uygunsuzlukları şirkete derhal bildirme sorumluluğu vardır. Bu konuda gerekli insan gücü ve haberleşme metodları temin edilmiştir. Şirket politikaları hem amaçların gerçekleşme oranının ve hem de uygunluk ve etkinliklerinin kontrol edilmesi açısından düzenli bir şekilde gözden geçirilecektir.

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü