EĞİTİM POLİTİKASI

CAYELI SHIPPING LTD. (bundan sonra “Şirket” adıyla anılacak) emniyetli operasyon için yüksek eğitimli personelin gerektiği kuru yük ve genel kargo üzerine uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket yeni düzenlemelerle ve gelişen teknolojiyle uyum içerisinde olacak şekilde hem kara hem de deniz personelinin eğitilmesi gerektiğine inanır.

Şirket, bir kişinin ehliyet ve sertifikalarının tam olması durumunda dahi o kişinin ehliyetinde yazan yeterliğe uygun olacağı anlamına gelmeyebileceğinin farkındadır. Eğer kişi şirketin personel alma politikasına uygun ise gemiye katılmadan önce kendisine eğitim verilir ve bu eğitim gemide kendisine verilen ana ve özel eğitim ile desteklenir. Şirkette emniyetli işletmecilik sistemi ile ilgili verilen eğitimde özel eğitimin bir parçasını oluşturur.

Şirket kuru yük/genel kargo işini düzenleyen yeni kuralları takip etme konusunda çok hassastır. Kuru yük/genel kargo işletmeciliğindeki gelişmeler hakkında bilgiler veren yayınların düzenli olarak ofise alınmasını sağlamak şirketin eğitim politikasının parçasıdır.

Şirket kara personelinin gemileri ziyarete gidip gemi personelinin bilgilerini tazeleyici eğitimler vermesini teşvik eder. Gerekli görüldüğü takdirde Şirket kara personelinden ve gemi Kaptanından minimum gerekliliklerden daha fazla eğitim vermelerini ister.

Şirket sadece yüksek eğitimli personelin çevre emniyetinin farkında olacağına inanır. Şirket personelinden Çevre ve Emniyet politikalarına harfiyen uymalarını ister.

Şirket kazaların, çevre kirliliğinin ve yaralanmaların engellenmesi için eğitimin çok önemli olduğunun bilincindedir.

Amaçlara ulaşıldığından ve prosedürlerin uygun ve verimli olduğundan emin olunması için bu politikanın etkin bir biçimde uygulandığı düzenli olarak kontrol edilir.

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü