UYUŞTURUCU VE ALKOL POLİTİKASI

Uyuşturucu ve Alkol Politikası, CAYELI SHIPPING LTD.’nin (bundan sonra “Şirket” adıyla anılacak) bünyesindeki Kara Departmanlarında ve gemilerinde çalışan tüm personel için geçerlidir.

UYUŞTURUCU
Yasal ilaçların kötüye kullanımı veya kanunsuz, reçetesiz ilaçların ve diğer uyuşturucu maddelerin personel tarafından gemi/ofis içinde veya dışında kullanımı, taşınması, dağıtımı ve satışı kesinlikle yasaktır.

Şirket, yasal olmayan uyuşturucuları kullanan ya da son zamanlarda kullanmış, olduğuna dair kayıt bulunan kişilerle reçeteli ilaçları kötüye kullanan kişilerin işe alınmalarını onaylamayacaktır. Şirketin uyuşturucu politikasını ihlal eden herhangi bir personelin işine derhal son verilecek ve gerekli işlemlerin yapılması için otoritelere teslim edilecektir. Bazı ülkelerde uyuşturucu bulunduranlar ÖLÜM CEZASI’NA çarptırılmaktadır. Yasa dışı uyuşturucu bulunduran ya da ticaretini yapan herhangi bir kimsenin anında gemi ile ilişkisi kesilir. Eğer bu kişinin suçu ispat edilirse ayni şekilde şirketten de uzaklaştırılır ve bulunduğu ülke yasalarına göre hukuki yaptırımla karşılaşır. Uyuşturucu ticareti birçok ülkede ciddi bir suç olarak değerlendirilip, ağır cezaya çarptırılmaktadır.
Firma ayrıca, yasadışı ilaçların/uyuşturucuların kullanımının engellenmesi için önlem de alacaktır.

ALKOL
Alkolün aşırı miktarda tüketimi bireylerin sağlığı ve verimli şekilde işlevlerini yerine getirmeleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir; dolayısıyla alkol sorunu olduğu anlaşılan bir kişi Firmaya istihdam edilmeyecektir.

Her Kaptana, Kaptanın insiyatifiyle gemiye gelecek ziyaretçilere ikram edilmek üzere alkol stoğu verilir. Alkolün, yalnızca kısıtlı miktarlarda kullanımına izin verilir ve alkol tüketimi aşağıda açıklanan şekilde kontrol edilir:

• Mürettebatın tüketmesine VERİLMEYECEKTİR.
• Firma, Kaptanların gemilerde alkol kullanımına ve dağıtılmasına izin vermemelerini şiddetle önermekte ve tavsiye etmektedir.
Firma, şirket politikası olarak kabul etmiştir ki, uyuşturucu ve alkolün, çalışanların kazaya maruz kalma olasılıklarını güçlendirerek, görevlerini yerine getirememelerine, moral ve motivasyon kaybetmelerine ve bunun yanında mesleki yeteneklerini kaybetmelerine büyük etkisi bulunmaktadır. Firma., tüm deniz çalışanlarının hangi mertebede olursa olsun alkol ya da uyuşturucu kullanması durumunda, görevlerini yerine getirmeye, ekipmanlarını kullanmaya ve gemiyle seyrine izin verilmeyeceğine ilişkin bu politikayı benimsemiştir.
Uyuşturucu ve alkol kullanmak nedeniyle uygunsuz olarak işbaşı yapmaya teşebbüs, gemi personelini rahatsız etme, amirlere karşı itaatsizlik ve şirket politikalarına karşı gelmek, çalışanın işine son verilmesine zemin hazırlar.

Tüm denizcilere, Amerika’da, gemide alkol etkisi altında bulunan kişilerin ağır cezalara çarptırıldığı hatırlatılır.

Vücudun, bir birim alkolden kendini arındırması bir saat sürmektedir. Vücudun, 5 pint (10 birim) ortalama kuvvetteki bira tüketiminden sonra vücudun, alkol seviyesini sıfıra indirmesi için 10 saat gerekmektedir. Ortalama kuvvetteki 1,5 pint ( 2 adet 12 oz’ luk teneke kutu ) ( 3 birim ) tüketiminden sonra vücudun, vücuttaki alkol seviyesini sıfıra indirebilmesi için 3 saat geçmesi gerekmektedir.

Çeşitli içkilerin yaklaşık oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

İÇKI TÜRÜ / BEVERAGES MIKTARI / QUANTITY ÜNITESI / ALCOHOL UNITS
NORMAL BIRA / ORDINARY STRENGTH BEER 10 OZ. – 30 CL. 1
YÜKSEK ALKOLLÜ BIRA / EXTRA STRENGTH BEER 10 OZ. – 30 CL. 2,5
DÜŞÜK ALKOLLÜ BIRA / LOW ALCOHOL BEER 10 OZ. – 30 CL. 0,5

ŞARAP – 10° ALKOLLÜ / TABLE WINE 10° 10 CL./1 KADEH 1
1 LITRE /ŞIŞE (BOTTLE) 10

18° ALKOLLÜ LIKÖR /ŞARAP VS. / SHERRY OR FORTIFIED WINE 18° 6 CL. (YARIM KADEH) 1
1 LITRE / ŞIŞE (BOTTLE) 16

AĞIR ALKOLLÜ IÇKI (RAKI/WHISKY/VODKA VS.) / SPIRIT – LIQUOR 1 OZ. – 3 CL. / 1 SHUT 1
5 CL. / 1 TEK 2
10 CL. / 1 DUBLE 4

Şirket’in, “Uyuşturucu ve Alkol Politikası” OCIMF’in Gemilerde Uyuşturucu ve Alkolün Kontrolünü Gösteren Kılavuz Kitaptaki” bilgilere uygundur.

Bu politikaya her zaman ofiste ve gemilerde kesinlikle uyulacaktır.

2.4.1 GEMİDE KONTROL
2.4.1.1 Caydırma Önlemleri
Uyuşturucu kaçakçılığını ve gemi mürettebatı tarafından aşırı alkol tüketimini önlemek amacıyla şirket tarafından önlemler alınmıştır.
Bu amaçla, gemiye katılmadan önce tüm gemi mürettebatından (Kaptan dahil) uyuşturucu ve / ve ya alkol tespiti için kan ve / ve ya idrar testinden geçmeleri istenebilir.

2.4.1.2 Ani Uyuşturucu ve Alkol Testleri
Ani Uyuşturucu testi kontrat süresi içinde tüm gemi mürettebatından (Kaptan dahil) uyuşturucu tespiti için kan ve / ve ya idrar testinden geçmeleri istenebilir. Bu testin ne zaman, nerede ve kime yapılacağı Genel Müdür / Filo Müdürü’nün sorumluluğundadır.
Bu prosedürün ve testin nerede, kime ve ne zaman yapılacağı Kaptan’ın sorumluluğundadır. Kaptan şu durumlarda test yapılmasına karar verebilir:
• Uyuşturucu veya alkolün kullanıldığına dair şiddetli bir kuşku varsa
• Gemide bir kaza olduktan sonra (örneğin çatışma, yangın, oturma, kirlilik veya diğer ciddi bir kaza)
• Kişinin görevinin diğerlerine, gemi veya çevreye risk taşıdığı durumlarda
• Kanuni olarak gerektiğinde
Test sonucunun pozitif olması veya uyuşturucu ve alkol testinin reddedilmesi durumunda kişi derhal işten çıkarılacaktır.
Eğer test gemi Kaptanına uygulanacak ise bu testten 1. Zabit sorumlu olacaktır şirket enspektörü tarafından denetlenecektir.
Laboratuarda yapılan testlerin sorumluluğu doktora aittir..

2.4.1.3 Güvenlik Önlemleri
Gemi limanda veya demirde iken gemiye uyuşturucu sokulmasını önlemek amacıyla şu emniyet kurallarına uyulmalıdır:
a. Gemi borda iskelesi ve / veya güvertesinde emniyet kontrolü
b. Yetkisi olmayan gemi ve/veya dalgıçların gemiye yaklaşmalarını kontrol etmek. Böyle bir durumda kaptan Liman Yetkililerine gemi civarında dalgıç veya diğer şüpheli kişilerin varlığını bildirecektir.
c. Kaptan veya Şirket uyuşturucu ve alkol için ani arama yapılmasına karar verebilir.

2.4.2 PROSEDÜR VE TALİMATLAR
2.4.2.1 Şirket Talimatları
Şirket politikası olarak, personeli uyarmak amacıyla hazırlanan gerekli doküman düzenli olarak gemiye gönderilecektir.

2.4.2.2 Gemide Alkol Testi ile İlgili Talimatlar
Gemide test alkol metre kullanılarak yapılacaktır.
Alkol tüketimi ile ilgili aşağıdaki gereklere uyulacaktır:
o Hiçbir zaman kandaki alkol konsantrasyonu %0.01 oranını aşmayacaktır.

2.4.2.3 Uyuşturucu Testi ile İlgili Talimat
Kan testine gerekçe olmadıkça, uyuşturucu testi idrar testi ile yapılacaktır.
Test bilinen kara laboratuarlarında yapılabilir.

2.4.2.4 Kayıt Prosedürü
Kayıt Formu (GNS.27) Kaptanın sorumluluğunda olacak ve yapılan her alkol testinden sonra buraya tarih, zaman, personelin ismi, test sonucu ve test sorumlusunun imzası ile ismi kaydedilecektir.
Kara laboratuarında yapılan uyuşturucu testlerinin kayıtları ofiste özel bir dosya içinde tutulmaktadır.

2.4.2.5 Posterler
Gemi yaşam mahallinde çeşitli yerlere alkol ve uyuşturucu kullanımının zararlarını gösteren posterler asılacaktır.
Gemi yaşam mahallinde çeşitli yerlere şirket uyuşturucu ve alkol politikasını gösteren posterler asılacaktır.

2.4.2.6 Şirket Kontrolleri
Şirket, uyuşturucu ve alkol politikasının doğru uygulandığını kontrol edecektir.

2.4.2.7 Dağıtım ve Harcama
Gemilerde alkol kullanımına izin verilmemektedir.

2.4.2.8 Alkol Testlerinin Yürütülmesi
Alkol testlerinin uygulanması esnasında aşağıdaki prosedür takip edilecektir.
i. Testi uygulamakla yükümlü personel ile gerekiyorsa şahidi ve testin uygulanacağı şahıs tüm diğer personelden ayrı bir bölgede yalnız olarak testi yapacaklardır,
ii. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa test sorumlu bir zabitin şahitliği altında tekrar edilecektir,
iii. Teste tabi tutulan kişi kendi şahidini seçme hakkına sahiptir,
iv. Alkol politikasının uygulanmadığı durumlarda takip edilecek prosedür bu kitabın GN.06 bölümünde verilmiştir.

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü