ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI

Sahasındaki sorumluluğunun bilincinde olan CAYELI SHIPPING LTD. (bundan sonra “Şirket” adıyla anılacak), çevre koruma konusundaki kararlılığını iş bu politikayla taahhüt eder. Şirket havanın, denizlerin, nehirlerin ve suyollarının kirletilmesinden sakınmak için her türlü çabayı göstermeyi bir sorumluluk kabul etmiştir. Çöplerin denize atılması ile ilgili uluslararası ve ulusal kurallar ile denizlerin yakıt ve artıklardan dolayı kirlenmeleri konusundaki uluslararası konvansiyon kurallarına tüm personel tarafından uyulması gerekmektedir.

Herhangi oluşma ihtimali olan deniz veya çevre kirliliği için şirket son derece hassastır. Bundan dolayı çevre ve deniz kirliliğini engellemek için firma sürekli kendini geliştirmektedir. Şirket’in kirliliği önleme uygulamalarının etkinliği ve de aktivitelerinin gereğince ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için etkili bir planlama ve personel eğitimi şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Çevre koruma konusundaki politika, prosedür ve çalışma talimatlarının değişmesi için personelden gelebilecek tavsiyeler olumlu şekilde Şirket tarafından değerlendirilecektir.

İlgili Amaçlar ulaşmak için aşağıdaki maddeler yerine getirilir;

Tüm yerel ve uluslararası yasaların takibi
Çevrenin korunması hem gemi hem de sahil çalışanları tarafından yapılır
Gemi veya kara personelinin devamlı olarak çevre kirliliğiyle ilgili bilgilendirilmeleri ve güncellenmeleri
Yemek artıklarının dışında gemiden hiçbir şeyin denize atılmaması gerekliliği
Kirliliğe karşı savaşmalı ve çevreyle dost kalınmalıdır.
Çevre kirliliği ile sonuçlanabilecek kazaların yerel otoritelere en kısa zamanda bildirilmesi
En uygun balast tanklarının kullanımı
Kirlenmeyi önleyecek materyallerin yakıt alımı ve (gerekirse) yükleme – tahliye sırasında yanımızda olmalı
İmkân varsa geri dönüşüm, tekrar kullanım ve iyileştirici gibi faktörlerin değerlendirilmesi
Malzeme tedarikçileri ve taşeronlara çevre politikasına ters düşmeyecekleri çevre standartları içinde çalışmaları için tavsiyelerde bulunulması

Şirket, tüm personele kendi görevlerini bildirecek ve kendilerinden, bu amaçlara ulaşmak için kararlılık göstermelerini isteyecektir.

İş geminin işletilmesine geldiğinde, gemi üzerinde bulunan Kaptanının, insan hayatı, gemi veya çevrenin korunması gerektiğinde, şirketin politikalarına ve talimatlarına uygun olsun ya da olmasın, burada yazılı kurallara uymama ya da farklı emirler verme yetkisi vardır. (Kaptanın olağanüstü hal yetkisi)

Gemiye özel “Denizlerin Kirlenmesin önleme Acil Planı (SOPEP)“, denizin beklenmedik durumlarda kirlenmesi halinde kirliliğin durdurulması veya azaltılması konusunda gemi personeline yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

GENEL MÜDÜR / 28.03.2018

Menü